Číslo oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce SR: VVZ-XXXX/XX-01.1